สมัครโครงการร้านอาหารที่ควรไปทดสอบ

ขณะนี้ "สมัครโครงการร้านอาหารที่ควรไปชิม" ถูกระงับอยู่ในขณะนี้
กรุณารอสักครู่จนกว่าเราจะเปิดอีกครั้ง

【ข้อมูลการติดต่อ】

กองส่งเสริมความร่วมมือและขายสำนักเกษตร ป่าไม้ และประมงจังหวัดฮิโรชิมะ

อีเมล: nouhanbai@pref.hiroshima.lg.jp